Hướng dẫn hồ sơ thử tục cấp xã

 Số ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu  file
01/HD-VPĐP 28/02/2020 Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố
xã đạt chuẩn nông thôn mới, NTM kiểu mẫu năm 2020
 tải về
 78/CV-VPĐP  21/07/2017 V/v hướng dẫn hồ sơ về ảnh minh họa các xã đạt chuẩn nông thôn
mới giai đoạn 2017-2020
tải về
 18/HD-VPĐP  28/12/2016 Hướng dẫn tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa
bàn tỉnh Ninh Bình
tải về
 09/HD-VPĐP 25/12/2017 Hướng dẫn tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa
bàn tỉnh Ninh Bình
tải về


Mẫu biên bản thẩm tra tiêu chí - Sở, ngành tải về


Mẫu văn bản xác nhận tiêu chí xã Nông Thôn Mới tải về


Mẫu văn bản xác nhận tiêu chí huyện - Sở, ngành tải về


Mẫu quyết định thành lập Tổ rà soát, đánh giá cấp xã tải về
01/HD-VPĐP 02/06/2021 Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã 
đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, 
nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021
tải về


Mau báo cáo chi tiết xã Nông Thôn Mới tải về


Mau báo cáo tóm tắt xã Nông Thôn Mới tải về


Mẫu biểu hồ sơ thủ tục hướng dẫn xã Nông Thôn Mới,
Nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021
tải về


Tổng hợp hướng dẫn thủ tục các xã tải về

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập