Quy hoạch tổng thể xây dựng Trường THCS Khánh Tiên đến 2025, tầm nhìn 2030
Ngày 05/06/2021 UBND Huyện Yên Khánh đã chính thức phê duyệt quy hoạch tổng thể xây dựng Trường THCS xã Khánh Tiên đến 2025, tầm nhìn 2030

 

I.Tên quy hoạch: Quy hoạch tổng mặt bằng quản lý xây dựng và phát triển
Trường THCS xã Khánh Tiên, xã Khánh Tiên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm
2030.
II. Phạm vi ranh giới và quy mô diện tích đất lập quy hoạch:
2
1. Phạm vi ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch: Khu vực lập quy hoạch
nằm trên địa phận xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, được giới hạn như sau:
Phía Đông giáp đường giao thông trục xã;
Phía Tây giáp khu đất ruộng;
Phía Nam giáp đường giao thông và khu dân cư;
Phía Bắc giáp trường tiểu học xã Khánh Tiên;
2. Quy mô diện tích: 6.528,8 m2
III. Tính chất, chức năng khu quy hoạch:
Là khu trường THCS, đáp ứng nhu cầu dạy và học của tập thể giáo viên nhà
trường và học sinh trên địa bàn xã Khánh Tiên, đáp ứng các điều kiện trường
chuẩn Quốc gia mức độ 2.
IV. Nội dung quy hoạch:
1. Cơ cấu sử dụng đất:

Stt Hạng mục sử dụng đất Diện tích
(m
2)
Tỷ lệ %
1 Đất xây dựng 2.757,2 42
2 Đất hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, sân vườn 3.771,6 58
Tổng: 6.528,8 100
2. Quy hoạch sử dụng đất:
2.1. Đất xây dựng: Quy hoạch xây dựng các khu nhà học, nhà chức năng
đảm bảo phù hợp với quy định tại Thông tư 13/2020/TT-BGD ngày 26/5/2020 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các
trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ
thông có nhiều cấp học. Đất xây dựng được bố trí phù hợp với tổng mặt bằng sử
dụng đất của nhà trường, cụ thể như sau:
2.1.1. Nhà học 02 tầng 08 phòng học: Tầng cao tối đa 02 tầng, Diện tích mỗi
tầng là 456,4 m
2.
2.1.2. Nhà học 02 tầng 12 phòng: Tầng cao tối đa 02 tầng, gồm 04 phòng học
và 08 phòng bộ môn, diện tích mỗi tầng là 500 m2;
2.1.3. Nhà hiệu bộ 02 tầng: Tầng cao tối đa 02 tầng, diện tích mỗi tầng là 346 m
2
2.1.4. Nhà để xe giáo viên, học sinh: Tầng cao tối đa 01 tầng, diện tích là
117,5 m
2;
2.1.5. Nhà để xe học sinh: Tầng cao tối đa 01 tầng, diện tích là 163,8 m
2;
2.1.6. Nhà đa năng: Tầng cao tối đa 01 tầng, diện tích là 450 m
2;
2.1.7. Nhà vệ sinh ngoài trời: Tầng cao tối đa 01 tầng, diện tích là 163,8 m
2
2.1.8. Cổng, hàng rào, diện tích là 130 m2;
3
2.1.9. Nhà bảo vệ, diện tích là 15 m
2;
2.2. Đất hạ tầng kỹ thuật, sân vườn, giao thông:
2.2.1. Sân (quy hoạch mới): Diện tích quy hoạch xây dựng là 3.396,6 m2.
2.2.2. Sân thể dục thể thao: Diện tích 375 m
2;
2.2.3. Cây xanh (quy hoạch mới): Theo quy hoạch sân vườn.
(Sơ đồ vị trí các khu quy hoạch cụ thể theo hồ sơ được duyệt, diện tích quy
hoạch xây dựng các hạng mục cụ thể được xác định trong bước lập dự án đầu tư
xây dựng).
3. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:
3.1. Quy hoạch kết nối giao thông và giao thông nội bộ:
- Hệ thống đường giao thông ngoài dự án (phía Đông) là một trong những
tuyến giao thông chính nối ra đường trục xã là đường bê tông đảm bảo cho các
phương tiện đến công trình thuận lợi.
- Dọc theo trục đường là nơi bố trí các hành lang kỹ thuật như: cột điện, hệ
thống chiếu sáng, cấp thoát nước, thông tin…
- Hệ giao thông nội bộ trong trường là hệ thống sân bê tông, nền sân trường
và mặt đường có độ cao bằng nhau;
3.2. Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:
Thoát nước mưa qua hệ thống rãnh thoát nước quy hoạch và được thu gom
vào hệ thống thoát nước của khu vực.
(Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa theo hồ sơ quy hoạch phê duyệt).
3.3. Quy hoạch hệ thống cấp nước:
- Nguồn cấp nước: Lấy từ hệ thống cấp nước sạch của xã Khánh Tiên đi qua
khu vực nhà trường.
(Sơ đồ hệ thống cấp nước theo hồ sơ phê duyệt).
3.4. Quy hoạch hệ thống cấp điện:
- Nguồn điện: Lấy từ hệ thống lưới điện chung của xã Khánh Tiên đi dọc
theo tuyến đường trục qua khu vực nhà trường.
(Sơ đồ hệ thống cấp điện theo hồ sơ phê duyệt).
3.5. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:
- Mạng lưới thu gom: Sử dụng hệ thống thoát nước thải riêng hoàn toàn.
Hướng thoát nước được thu vào hệ thống thoát nước thải và đấu nối vào hệ thống
thoát nước chung của khu vực.
- Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn và được thu gom đưa về
địa điểm tập kết của khu vực và vận chuyển đến khu xử lý theo quy đị

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập